Ắc quy khô Phoenix 12V - &Ah TS1272

Giá : liên hệ

Việt Nam

6 tháng

Ắc quy khô 12V - 7Ah dùng cho báo động trong trường hợp mất điện,giúp hệ thống hoạt động liên tục thêm 48h.


Thông tin chi tiết

.