Đầu dò hồng ngọai KX15DD

Giá : liên hệ

Pyronix - Anh

12 tháng

- Dual Sensor (Sensor kép)

- Kỹ thuật số

- Tự động bù nhiệt

- Phạm vi bảo vệ: 15m

- Cho phép chọn điện trở cuối đường dây trên bo mạch

- Kèm đế gắn trần và gắn tường


Thông tin chi tiết

.